Naše služby

Naša realitná kancelária Vám poskytne:

- zrealizovanie obhliadky

- vytvorenie CENOVEJ MAPY pre klientov zdarma

- odhad trhovej ceny zdarma aj pre tých, ktorí nie sú našimi klientami

 

Klientom zabezpečujeme uhradenie nasledujúcich výdavkov:

  • vyhotovenie výpisu z listu vlastníctva použiteľné na právne úkony,
  • vyhotovenie kópie z katastrálnej mapy, ak je potrebná,
  • vyhotovenie písomného návrhu budúcej kúpnej zmluvy,
  • vyhotovenie písomného návrhu kúpnej zmluvy,
  • vyhotovenie písomného návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
  • úhrada základného správneho poplatku (66,- €) pri podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,
  • úhrada poplatkov spojených s úradným overením podpisov predávajúcich a prevodových zmluvách určených výlučne na úradné účely.